Úvod o abecedě

Knihy a jejich svět

Málokdo si možná dnes uvědomuje, jak jsou knihy důležité. Dříve, když ještě nebyly počítače a internet nebyl ani v představách lidí, představovaly knihy to většinovou zábavu, ale také zdroj důležitých informací, které jinde nebyly k dispozici. S nástupem a rozvojem internetu, který je dnes hlavním informačním zdrojem, ovšem knihy nezanikly. Internetové knihkupectví naopak knihy rozšiřují a zpřístupňují ve větší míře. Jestliže knižní novinky neseženete v obchodě ve vašem městě, online knihkupectví je jistě mít bude. Díky internetu, o kterém se myslelo, že knihy zatratí tak paradoxně knihy mohou být dostupnější a levnější než v běžných obchodech. Svět knihy je pro čtenáře iluzorním světem, kde v krásné literatuře nachází oproštění od někdy nepříliš příjemné reality. Knihy ale poskytují také informace. Vezměte si, že díky kuchařkám dnes mohou v našich kuchyních vonět recepty z celého světa.

Odborně se abeceda popisuje jako sada písmen a znaků, které slouží pro grafické vyjádření hlásek. Pro většinu lidí ale abeceda představuje "ta písmena, kterými je možné napsat slovo". A to je přesně podstatou abecedy. Slovo abeceda je odvozeno od prvních čtyř písmen latinské abecedy (A, B, C, D). Téměř každý jazyk na světě přitom má svou vlastní abecedu. Některé jazyky používají anglickou abecedu, některé mají svou abecedu úplně odlišnou a některé jen rozšiřují nebo pozměňují anglickou (například česká).

Počátky vzniku abecedy můžeme hledat už ve starém Egyptě někdy kolem roku 2700 před Kristem. V této době vzniká pravděpodobně první abeceda složená z 22 hieroglifů, které se podařilo rozluštit až o tisíce let později. Další sady písmen a znaků na sebe nenechaly dlouho čekat a brzy nějaký svůj jakyk v psané formě používala většina tehdejších národů. Dodnes neexistuje jiné grafické vyjádření slova, než je právě abeceda.

Na těchto webových stránkách se podíváme na českou i anglickou abecedu, řekneme si také něco o tzv. mezinárodní fonetické abecedě a v neposlední řadě se podíváme na abecední řazení, které se používá ve většině slovníků či encyklopedií. Doufáme, že se vám na těchto stránkách bude líbit a že se na ně budete rádi vracet...